opekunka niemcy

Ankieta personalna - Personalbogendla oferty 14542 WerderPersonalbogen
Geschlecht

Haben Sie Führerschein und Fahrpraxis?

Wie sind Ihre Deutschkenntnisse?

Für wie lange möchten Sie fahren?

Ich bewerbe mich als


Haben Sie Erfahrung mit Rollstuhl?

Haben Sie Erfahrung mit Demenz?

Aggressiv

Weglauftendenz

Können Sie kochen?

Diabetikeressen

Haben Sie Allergien?

oświadczenie
Wysyłając formularz oswiadczasz, że dane zawarte są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Ja niżej podpisana/y zobowiązuję się ponieść wszystkie koszty wynikające z podania nieprawdziwych danych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym do celów rekrutacji zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.” (Dz. U. Nr 133, poz. 883)”.
© 2012-2021 opiekunki24.eu